ข่าวสาร

กการเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะและโซลูชั่นใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมโลหะการ
การสาธิตเครื่องจักรที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคตและอุตสาหกรรม 4.0
"ที่สุดแห่งเทคโนโลยี" สำหรับงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเชื่อมไฟฟ้า โดย LUVATA ENGLAND
นวัตกรรมที่ทันสมัยจากเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลก และพาวิเลียนนานาชาติ


Metalex 2016 | "ที่สุดแห่งเทคโนโลยี" สำหรับงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม

กระดาษทรายกลม

ผ้าจานทรายซ้อน

Robotic Tip Dresser&Changer

Automatic Tool Changer

Spot welding

Spot welding

ใบเลื่อย MK-MORSE