ข่าวสาร

กการเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะและโซลูชั่นใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมโลหะการ
การสาธิตเครื่องจักรที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคตและอุตสาหกรรม 4.0
"ที่สุดแห่งเทคโนโลยี" สำหรับงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเชื่อมไฟฟ้า โดย LUVATA ENGLAND
นวัตกรรมที่ทันสมัยจากเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลก และพาวิเลียนนานาชาติ


Spot Welding Technology 2015 | สัมมนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเชื่อมไฟฟ้า โดย LUVATA ENGLAND

วิทยากรให้ความรู้

วิทยากรให้ความรู้

บรรยากาศงานสัมมนา

แนะนำ Robotic Tip Dresser&Changer

Spot welding

ผู้เข้าร่วมสัมมนา