ข่าวสาร

กการเป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะและโซลูชั่นใหม่ล่าสุดในอุตสาหกรรมโลหะการ
การสาธิตเครื่องจักรที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคตและอุตสาหกรรม 4.0
"ที่สุดแห่งเทคโนโลยี" สำหรับงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรม
สัมมนาเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเชื่อมไฟฟ้า โดย LUVATA ENGLAND
นวัตกรรมที่ทันสมัยจากเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลก และพาวิเลียนนานาชาติ


Metalex 2015 | นวัตกรรมที่ทันสมัยจากเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลก และพาวิเลียนนานาชาติ
animate

บรรยากาศภายในบูธ

บรรยากาศภายในบูธ

Spot Welding

หินเจียร

สาธิตการใช้ใบตัดเหล็ก

สาธิตการใช้ใบเจียร

ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

กิจกรรมตอบคำถาม แจกรางวัล