แผ่นตัด แผ่นเจียร

แผ่นตัดเหล็ก A24R
แผ่นตัดเหล็ก A24Q
แผ่นตัดเหล็ก A36P
แผ่นตัดเหล็ก ZA60T
แผ่นตัดเหล็ก A60S
แผ่นเจียร AC60