ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

บริษัท สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด
     เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 24 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-511-3366, 0-2938-9292, 02-938-1938
FAX: 02-315-3070, 02-511-3061

ทีม SPOT Welding ต่อ 157
E-mail: welding@siamtechno.co.th

ทีม ABRASIVES ต่อ 211
E-mail: abrasive01@scpe.co.th

ติดต่อฝ่ายโรงงาน

บริษัท สยามเทคโนอุตสาหกรรม จำกัด
     48 หมู่ 4 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ : 02-979-3121-3
FAX: 02-979-3125