ผลิตภัณฑ์และบริการ

Logo alt
BRONCO
     เป็นแบรนด์เกี่ยวกับลวดเชื่อม สำหรับการเชื่อมเหล็กและสแตนเลส ซึ่งแบ่งประเภทของลวดเชื่อมได้ดังนี้

1. ประเภทลวดเชื่อมเปลือย (Solid wire series)

     เป็นลวดเชื่อมเปลือย มีเฉพาะแกนโลหะ ไม่มีสารพอกหุ้ม มีลักษณะเป็นม้วน ข้อดีของลวดเชื่อมและการเชื่อมประเภทนี้คือ สามารถเชื่อมได้เร็วมาก เช่น

  • BRONCO AWS ER70S-6

  • 2. ประเภทลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์ (Flux cored wire series)

         เป็นลวดเชื่อมที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างลวดเชื่อมธูป และลวดเชื่อมมิก เป็นลวดเชื่อมซึ่งมีแกนโลหะกลวง ภายในบรรจุด้วยสารพอกหุ้ม มีลักษณะเป็นม้วน ลวดเชื่อมประเภทนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเชื่อมชนิดอื่นๆ ข้อดีคือ สามารถเชื่อมได้เร็วและให้รอยเชื่อมที่มีคุณภาพสูง สวยงาม เช่น

  • BRONCO AWS E71T-1

  • 3. ประเภทแบบธูปไฟฟ้า (Electrodes series)

         เป็นลวดเชื่อมสำหรับกระบวนการ Shield Metal Arc Welding ชนิดมีแกนกลางทำด้วยโลหะ มีสารพอกหุ้ม (Flux) สำหรับแกนกลางของลวดเชื่อมและฟลักซ์นี้ จะมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของชิ้นงานที่จะเชื่อมและการนำไปใช้ โดยมีทั้ง ลวดเชื่อมเหล็ก และ ลวดเชื่อมสแตนเลส